Home Watafrik Watafrik homepage

Na het succes van vorig jaar komt er op 23 maart 2018 een 2de Waterfooidag.

Schrijf u in voor Mechelen of Turnhout om leuke prijzen te winnen.

In Afrika lopen er velen iedere dag kilometers om water te gaan halen. Op 6 mei 2018 lopen wij voor hen.
15 km over het strand met als resultaat een waterput dicht bij huis in het dorp.

Inlichtingen en inschrijvingen.

Project: Ould Yengé Project: Yeptan
Watafrik heeft op zich genomen voor deze gemeenschap de waterputten voor de voedselkweek te realiseren.
Ook zal gekeken worden naar de verbetering van de ondiepe open putten waaruit in het dorp het drinkwater wordt gehaald.

Lees verder...Het project PEPT (Projet Eau Potable pour Tous) van ADD (Alternatives Durables pour le Développement) in de Obala regio van Centraal Kameroen beoogt de watervoorziening in het dorp Yeptan.

Lees verder...
Waarom Watafrik?


 
Het lijkt bijna niet mogelijk dat er op deze welvarende planeet nog mensen moeten leven in temperaturen tot over de 40 graden zonder voldoende water, zonder uitzicht op een betere toekomst, zonder voldoende voedsel.
En door de klimaatverandering wordt het er niet beter op.

Watafrik zet zich in voor deze mensen in het Sahelgebied, want hun beperkte inkomen en gebrek aan goede opleiding, laat niet toe zelf te kunnen investeren in hun basis ontwikkeling. Maar één ding is zeker: reik hen de hand en ze staan klaar voor verandering.
Pas wanneer hun inkomen gegroeid is naar pakweg 2.000 euro per jaar kunnen ze op zelfstandige manier hun groei onderhouden.

Maar om dat te realiseren moeten we de hele weg meegaan: water, landbouw, vorming, gezondheidszorg, handel, nijverheid en infrastructuur. Zonder het afwerken van het hele programma blijft de ontwikkeling ergens steken en was het allemaal tevergeefs.

Maar nu moet er eerst water zijn, gezond water.

Daarom verzekeren we eerst de bouw van waterputten. Vele donateurs droegen reeds hun steentje bij tot dit goede doel. Dankzij hun hulp kan de basis gelegd worden voor de uitwerking van het verdere masterplan. U doet toch ook mee als donateur of vrijwilliger!


Laatste wijziging
8 maart 2018