Watafrik
SPP

Deze ambulante ploeg die van dorp tot dorp trekt, heeft een veelvuldige taak die er globaal op neerkomt in deze dorpen blijvend voor gezond water en sanitaire voorzieningen te zorgen.
  • Zij bereiden de projecten voor op dorpsniveau en begeleiden het tot stand komen van de structuren voor de watercomités.

  • Zij zorgen voor de nawerking en verzorgen de jaarlijkse grote beurt van de bestaande drinkwaterinstallaties.

  • Zij geven de nodige opleiding aan de plaatselijke verantwoordelijken die in de watercomités een leidende of technische functie hebben.

  • Zij geven in de bezochte dorpen een algemene opleiding op het gebied van hygiëne en verstandige irrigatietechnieken.

  • Zij maken een inventaris op van de plaatselijke noden op gebied van water en sanitatie.

  • Zij organiseren en implementeren de installatie van toiletten.

  • Zij verzorgen kleine installaties op watergebied.

    Lees verder...

ToullouareLees verder...

Laatste wijzigingBezoek Watafrik op zijn facebook pagina
27 juli 2015
MagnetenKoop nú een setje van 3
koelkastmagneten met foto’s van de fauna in de Sahel.
Voor de prijs van 6 euro (gratis verzending) steunt u onze drinkwaterprojecten in de Sahel.Bestellen kan door storting van 6 euro op rekeningnr. IBAN BE83 3630 7317 4315.
Vermeld wel uw naam en adres!Watafrik in Mali

Watafrik verplaatst zijn hoofdkwartier in Mali naar Kayes, ver weg van het oorlogsgebied.
Dit stadje van waaruit vanaf dit jaar de projecten in Mali geleid zullen worden zijn de temperaturen tijdens de zomer ‘s nachts 30 graden Celsius (meer dan 40 tijdens de dag).
Oorzaak: ijzer-silicium-aluminium kristalen in de bergen rond de stad die opgewarmd worden in de dag en de hitte ‘s nachts afgeven.

De stad Kayes telt 130.000 inwoners en is gelegen aan de Senegal rivier. Het is een centrum dat leeft van de handel met Senegal. Lees verder…

waterbrenger

Klik hier om waterbrenger te worden
en kijk hier om naar de mozaïek van onze waterbrengers te gaan.
Klik hier om naar de logomozaïek te gaan.


De Standaard
Solidariteitsprijs

Dit jaar stuurden wij onderstaande advertentie in voor De Standaard Solidariteitsprijs.


De advertentie is gerealiseerd door:


Millenniumdoelen 2015?
Het ziet er naar uit dat de Millenniumdoelen verschoven worden naar 3015.
Pacta sunt servanda. Maar heeft men ooit wel die bedoeling gehad? De 0.70% van het BNP dat zou moeten besteed worden aan ontwikkelingssamenwerking is een getal dat reeds in de jaren 70 door de OESO werd gelanceerd. Een CVP regering had het in die jaren zelfs over 1%. Wie biedt meer!
Wat ons ook verbaast is dat nooit iemand gereageerd heeft op de uitspraak van de politieke wereld dat je om de doelstellingen te bereiken tegen 2015, 0.7% van het BNP moet besteden. De Millenniumdoelen moesten tegen 2015 gehaald worden en daarvoor had je al die jaren al deze werkingsmiddelen nodig ten belopen van  0.7% van het BNP en niet alleen in 2015. Nu we het niet gaan halen gaan we zeker statistieke snufjes en verbluffendetelmethodes vinden om de bewijzen dat we er niet zo ver vanaf zitten. Maar tenslotte is het eenvoudig: je hebt drinkwater en eten of je hebt het niet en er over horen praten is niet genoeg om geen dorst of honger meer te hebben.
Misschien kunnen we zelf allemaal privé 0.7% schenken aan projecten voor het zuiden. 7 euro per maand per schijf van 1000 euro inkomen. Moet toch kunnen?
   
Water voor Afrika
SS