Watafrik
Lezing op 17.09.2014
"Hedendaagse islamitische stromingen en strekkingen"
Lees meer...

Bomen voor Leven

In het kader van de actie Bomen voor Leven steunen we in 2014 ASAK in Nioro.

De Sahel moet herbebost worden en dit om meerdere redenen. De eerste reden is dat een bos de verwoestijning tegenhoudt. De woestijn rukt schrikwekkend op naar het zuiden en het is zinloos waterputten te slaan en dorpen te helpen, die na enige tijd onder de duinen bedolven zijn.
Bossen zijn ook een bron van voedsel en inkomen en tenslotte genereert een bos van enig formaat zijn eigen neerslag.
Om deze redenen heeft de Afrikaanse Unie in 2006 beslist een bosgordel van 15 km breed aan te leggen van Dakar naar Djibouti.Voor een bos heb je in de beginfase water en een omheining nodig wat een investering vereist maar anderzijds biedt dit bos de mogelijkheid tot “agroforestry”. Tussen de bomen worden dan planten gekweekt die in de schaduw van de bomen en de vochtige atmosfeer van het bos goed gedijen en niet uitdrogen door de verzengende hitte.

ASAK legt in Nioro een plantage met 4ha van de Acacia Senegalensis aan. Dit wordt jaarlijks uitgebreid. Na 5 jaar geven de bomen de zeer gevraagde Arabische gom. Dan wordt het project zelfbedruipend. Zo wordt er weer een deel van de jeugd ter plaatse aan werk geholpen en een stukje woestijn de halt toegeroepen.

CSP

Desalination

The water shortage in some parts of the world is a known fact. In the short term we can provide drinking water in the arid zones in Africa by pumping up fossil water. But even many of these wells are saline and need to be desalinated.
The classic methods require a huge amount of energy.
Concentrated Solar Power Desalination could present a solution as well by the direct heating method or as an energy source for a reverse osmoses device.
These aspects of the desalination problems, together with the technical possibilities and problems will be treated by international experts at the symposium "Desalination by CSP" on November the 5th 2014 in Antwerp.

For the follow-up, Watafrik is installing an independent committee that will supervise the implementation of the prototype with a water supply of at least 2000 cube a day.

To keep you informed we will publish in e-book format the findings and articles which are submitted to us.

Watafrik in Mali

Watafrik verplaatst zijn hoofdkwartier in Mali naar Kayes, ver weg van het oorlogsgebied.
Dit stadje van waaruit vanaf dit jaar de projecten in Mali geleid zullen worden zijn de temperaturen tijdens de zomer ‘s nachts 30 graden Celsius (meer dan 40 tijdens de dag).
Oorzaak: ijzer-silicium-aluminium kristalen in de bergen rond de stad die opgewarmd worden in de dag en de hitte ‘s nachts afgeven.


Kristal uit de bergen rond Kayes
(foto Wikipedia).


De stad Kayes telt 130.000 inwoners en is gelegen aan de Senegal rivier. Het is een centrum dat leeft van de handel met Senegal. Lees verder…

Toullouare


waterbrenger

Klik hier om waterbrenger te worden
en kijk hier om naar de mozaïek van onze waterbrengers te gaan.
Klik hier om naar de logomozaïek te gaan.


Koning Boudewijnstichting

Vele van onze donateurs vragen een fiscaal attest. Daarom hebben we bij de Koning Boudewijnstichting een projectrekening aangevraagd.
Vanaf nu kan u storten op de projectrekening van Water voor Afrika vzw bij de KBS. Dit geld gaat alleen naar de aankoop van materiaal voor het project SPP in Yélimané.

U kan uitsluitend storten op rekening nummer BE 10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting, met als gestructureerde mededeling +++128/2684/00038+++

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project.
De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.
(art. 104 WIB)


 

Laatste wijziging
23 juli 2014

Bezoek Watafrik op zijn facebook pagina

Millenniumdoelen 2015?

Het ziet er naar uit dat de Millenniumdoelen verschoven worden naar 3015.
Pacta sunt servanda. Maar heeft men ooit wel die bedoeling gehad? De 0.70% van het BNP dat zou moeten besteed worden aan ontwikkelingssamenwerking is een getal dat reeds in de jaren 70 door de OESO werd gelanceerd. Een CVP regering had het in die jaren zelfs over 1%. Wie biedt meer!

Wat ons ook verbaast is dat nooit iemand gereageerd heeft op de uitspraak van de politieke wereld dat je om de doelstellingen te bereiken tegen 2015, 0.7% van het BNP moet besteden. De Millenniumdoelen moesten tegen 2015 gehaald worden en daarvoor had je al die jaren al deze werkingsmiddelen nodig ten belopen van  0.7% van het BNP en niet alleen in 2015.

Nu we het niet gaan halen gaan we zeker statistieke snufjes en verbluffendetelmethodes vinden om de bewijzen dat we er niet zo ver vanaf zitten. Maar tenslotte is het eenvoudig: je hebt drinkwater en eten of je hebt het niet en er over horen praten is niet genoeg om geen dorst of honger meer te hebben.
Misschien kunnen we zelf allemaal privé 0.7% schenken aan projecten voor het zuiden. 7 euro per maand per schijf van 1000 euro inkomen. Moet toch kunnen?

Water voor Afrika
SS