Watafrik

SPP

Deze ambulante ploeg die van dorp tot dorp trekt, heeft een veelvuldige taak die er globaal op neerkomt in deze dorpen blijvend voor gezond water en sanitaire voorzieningen te zorgen.

  • Zij bereiden de projecten voor op dorpsniveau en begeleiden het tot stand komen van de structuren voor de watercomités.

  • Zij zorgen voor de nawerking en verzorgen de jaarlijkse grote beurt van de bestaande drinkwaterinstallaties.

  • Zij geven de nodige opleiding aan de plaatselijke verantwoordelijken die in de watercomités een leidende of technische functie hebben.

  • Zij geven in de bezochte dorpen een algemene opleiding op het gebied van hygiëne en verstandige irrigatietechnieken.

  • Zij maken een inventaris op van de plaatselijke noden op gebied van water en sanitatie.

  • Zij organiseren en implementeren de installatie van toiletten.

  • Zij verzorgen kleine installaties op watergebied.

    Lees verder...

Toullouare

Laatste wijzigingBezoek Watafrik op zijn facebook pagina
18 maart 2015

Verander bier in water

Brouwerij Maes verdeelt 200.000 euro onder de Belgische verenigingen.
Elk Maes Pils kroonkurkje of bliklipje is 10 cent waard. Zo kunnen wij als vereniging tot 1.000 euro sponsorgeld bij elkaar sparen! Sparen jullie mee?

Stuur de kroonkurkjes of bliklipjes vóór 1 juni op naar: Watafrik, Belgiëlaan 36, 1800 Vilvoorde.

logo brouwerij Maes

Desalination by CSP

The water shortage in some parts of the world is a known fact. In the short term we can provide drinking water in the arid zones in Africa by pumping up fossil water. But even many of these wells are saline and need to be desalinated.
The classic methods require a huge amount of energy.
Concentrated Solar Power Desalination could present a solution as well by the direct heating method or as an energy source for a reverse osmoses device.

For the follow-up, Watafrik is installing an independent committee that will supervise the implementation of the prototype with a water supply of at least 2000 cube a day.

To keep you informed we will publish a Journal of Desalination by CSP with the findings and articles which are submitted to us.

Watafrik in Mali

Watafrik verplaatst zijn hoofdkwartier in Mali naar Kayes, ver weg van het oorlogsgebied.
Dit stadje van waaruit vanaf dit jaar de projecten in Mali geleid zullen worden zijn de temperaturen tijdens de zomer ‘s nachts 30 graden Celsius (meer dan 40 tijdens de dag).
Oorzaak: ijzer-silicium-aluminium kristalen in de bergen rond de stad die opgewarmd worden in de dag en de hitte ‘s nachts afgeven.

De stad Kayes telt 130.000 inwoners en is gelegen aan de Senegal rivier. Het is een centrum dat leeft van de handel met Senegal. Lees verder…

waterbrenger

Klik hier om waterbrenger te worden
en kijk hier om naar de mozaïek van onze waterbrengers te gaan.
Klik hier om naar de logomozaïek te gaan.


Koning Boudewijnstichting

Vele van onze donateurs vragen een fiscaal attest. Daarom hebben we bij de Koning Boudewijnstichting een projectrekening aangevraagd.
Vanaf nu kan u storten op de projectrekening van Water voor Afrika vzw bij de KBS. Dit geld gaat alleen naar de aankoop van materiaal voor het project SPP in Yélimané.

U kan uitsluitend storten op rekening nummer BE 10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting, met als gestructureerde mededeling +++128/2684/00038+++
OF
online een gift overmaken

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project.
De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.
(art. 104 WIB)


Millenniumdoelen 2015?
Het ziet er naar uit dat de Millenniumdoelen verschoven worden naar 3015.
Pacta sunt servanda. Maar heeft men ooit wel die bedoeling gehad? De 0.70% van het BNP dat zou moeten besteed worden aan ontwikkelingssamenwerking is een getal dat reeds in de jaren 70 door de OESO werd gelanceerd. Een CVP regering had het in die jaren zelfs over 1%. Wie biedt meer!
Wat ons ook verbaast is dat nooit iemand gereageerd heeft op de uitspraak van de politieke wereld dat je om de doelstellingen te bereiken tegen 2015, 0.7% van het BNP moet besteden. De Millenniumdoelen moesten tegen 2015 gehaald worden en daarvoor had je al die jaren al deze werkingsmiddelen nodig ten belopen van  0.7% van het BNP en niet alleen in 2015. Nu we het niet gaan halen gaan we zeker statistieke snufjes en verbluffendetelmethodes vinden om de bewijzen dat we er niet zo ver vanaf zitten. Maar tenslotte is het eenvoudig: je hebt drinkwater en eten of je hebt het niet en er over horen praten is niet genoeg om geen dorst of honger meer te hebben.
Misschien kunnen we zelf allemaal privé 0.7% schenken aan projecten voor het zuiden. 7 euro per maand per schijf van 1000 euro inkomen. Moet toch kunnen?
Aquafin Grundfos Umicore
Water voor Afrika
SS