Watafrik

Bomen voor Leven

In het kader van de actie Bomen voor Leven steunen we in 2014 ASAK in Nioro.

De Sahel moet herbebost worden en dit om meerdere redenen. De eerste reden is dat een bos de verwoestijning tegenhoudt. De woestijn rukt schrikwekkend op naar het zuiden en het is zinloos waterputten te slaan en dorpen te helpen, die na enige tijd onder de duinen bedolven zijn.
Bossen zijn ook een bron van voedsel en inkomen en tenslotte genereert een bos van enig formaat zijn eigen neerslag.
Om deze redenen heeft de Afrikaanse Unie in 2006 beslist een bosgordel van 15 km breed aan te leggen van Dakar naar Djibouti.Voor een bos heb je in de beginfase water en een omheining nodig wat een investering vereist maar anderzijds biedt dit bos de mogelijkheid tot “agroforestry”. Tussen de bomen worden dan planten gekweekt die in de schaduw van de bomen en de vochtige atmosfeer van het bos goed gedijen en niet uitdrogen door de verzengende hitte.

ASAK legt in Nioro een plantage met 4ha van de Acacia Senegalensis aan. Dit wordt jaarlijks uitgebreid. Na 5 jaar geven de bomen de zeer gevraagde Arabische gom. Dan wordt het project zelfbedruipend. Zo wordt er weer een deel van de jeugd ter plaatse aan werk geholpen en een stukje woestijn de halt toegeroepen.

CSP

Watafrik is calling for papers for the Symposium on Desalination by CSP

Authors should submit a 400-word, text-only abstract by May the 31th, 2014, to the International Symposium as a scientific or technical publication. Let us know if you are going to submit a paper.
Subject to abstract acceptance, full-length draft manuscripts for review are due by July the 31th, 2014.

The manuscripts will be published on the Symposium Website.
Papers relates to:
- climate changes and fresh water scarcity
- the handling of desalination residue
- the economics of desalination
- the techniques of desalination

For additional information and registration mail to csp@watafrik.org

 

ToullouareIedere druppel water is kostbaar in de Sahel. Daarom moet naast het winnen van water uit waterputten de schaarse neerslag zo efficiënt mogelijk gebruikt worden en bewaard.
In marge van het wetenschappelijk onderzoek dat Jasmien Wildemeersch momenteel voert rond de effecten van irrigatiemethodes op de bodem, heeft ze een miniproject in Toullouare waar ze de plaatselijke boeren helpt van een kwakkelend project een succes te maken. Lees meer...

 

waterbrenger

Klik hier om waterbrenger te worden
en kijk hier om naar de mozaïek van onze waterbrengers te gaan.
Klik hier om naar de logomozaïek te gaan.


Crowdfunding

Een probleem waar zowat iedereen in de goede doelen sector mee kampt is de financiering van zijn werking in het noorden. Er zijn geen subsidies of toelagen die de algemene onkosten financieren. Subsidies voor projecten in het zuiden voorzien dan weer maar gedeeltelijk in de kosten van de administratieve afwerking van het project.
Toch zijn er zaken die voor een normale werking betaald moeten worden. Wij krijgen ook geen korting bij Belgacom of B-post. Is er personeel (niet alles kan door vrijwilligers gedaan worden) dan moeten er ook lonen, RSZ en zo betaald worden. Accountants moeten worden vergoed en er zijn verplichte betaalde publicaties in het Staatsblad.

Ook acties moeten voorgefinancierd worden zoals bijvoorbeeld de aankoop van materiaal, drukwerk en dergelijke.
2014 belooft een druk jaar te worden en daarom doen wij deze oproep: help ons deze acties te financieren.
Wij vragen aan 200 sympathisanten een renteloze lening van 100 euro. U kan kiezen voor een terugbetaling op 01-02-2015, 01-02-2016 of 01-02-2017.

Wat krijgt u ervoor terug?
U wordt gratis lid van Watafrik vzw
voor 2 jaar (bij terugbetaling in 2015), voor 3 jaar (bij terugbetaling in 2016) of voor 5 jaar (bij terugbetaling in 2017). Het lidgeld kost normaal 20 euro per jaar.
Dit lidmaatschap geeft o.a. een recht op gratis toegang tot de “Wereld van Water” (op antenne voorjaar 2014) en kortingen op talrijke evenementen.

Doe het nu en vul dit formulier in.
U krijgt er meer voor terug dan bij de bank.
Bedrijven kunnen inschrijven met het bedrijvenformulier.


Laatste wijziging
15 april 2014

Bezoek Watafrik op zijn facebook pagina

Millenniumdoelen 2015?

Het ziet er naar uit dat de Millenniumdoelen verschoven worden naar 3015.
Pacta sunt servanda. Maar heeft men ooit wel die bedoeling gehad? De 0.70% van het BNP dat zou moeten besteed worden aan ontwikkelingssamenwerking is een getal dat reeds in de jaren 70 door de OESO werd gelanceerd. Een CVP regering had het in die jaren zelfs over 1%. Wie biedt meer!

Wat ons ook verbaast is dat nooit iemand gereageerd heeft op de uitspraak van de politieke wereld dat je om de doelstellingen te bereiken tegen 2015, 0.7% van het BNP moet besteden. De Millenniumdoelen moesten tegen 2015 gehaald worden en daarvoor had je al die jaren al deze werkingsmiddelen nodig ten belopen van  0.7% van het BNP en niet alleen in 2015.

Nu we het niet gaan halen gaan we zeker statistieke snufjes en verbluffendetelmethodes vinden om de bewijzen dat we er niet zo ver vanaf zitten. Maar tenslotte is het eenvoudig: je hebt drinkwater en eten of je hebt het niet en er over horen praten is niet genoeg om geen dorst of honger meer te hebben.
Misschien kunnen we zelf allemaal privé 0.7% schenken aan projecten voor het zuiden. 7 euro per maand per schijf van 1000 euro inkomen. Moet toch kunnen?

Water voor Afrika