logo Instagram

WATERBRENGER

Het recht op water is een wereldwijd erkend mensenrecht.
De meeste landen hebben dit ingeschreven in hun wetgeving of zelfs grondwet.
Tussen de erkenning als een fundamenteel recht en de realisatie van deze basisbehoefte is er echter nog een hemelsbrede kloof.

Vandaar dat de vzw Water voor Afrika zich dag na dag inspant om met de middelen die beschikbaar zijn, mensen aan dit levensnoodzakelijk en reddend water te helpen.
Eén waterput zal de Sahel niet onder water zetten. Maar één waterput in een rij van vele activiteiten van waterbeheersing, aangepaste irrigatietechnieken, watercollecte en nog meer putten kan wel de start zijn van een oplossing voor een immens probleem.

Een weg komt er met het leggen van een eerste kassei. Een watervoorraad met het metsen van de eerste steen van het waterreservoir of het dammetje.

Deze activiteiten zijn weinig spectaculair en halen de geschiedenisboeken niet. Maar daarom zijn ze niet minder onze plicht. En daarom ook zijn wij de actie van de Waterbrengers gestart.
Mensen die anoniem zorgden voor het levensbrengende water willen wij blijvend eren. Symbolisch met de foto’s van duizenden die een kleine bijdrage hebben geleverd voor een waterput.
Daar wil u zeker bij zijn. Geen verhalen over mensen die kilometers moeten lopen voor wat vervuild water, wel een gedenkteken over recht op water en hoe uw gift een bijdrage heeft geleverd aan de watervoorziening waar ze ginder ook gewoon recht op hadden.

De overeenkomst: U geeft minimum vijf euro voor het recht op water en wij zorgen voor een waterproject. Geen waterput voor 100 miljoen mensen. Gewoon een waterput met gezond fossiel water voor een dorp.

Al vanaf 10 euro zetten wij uw foto op de waterbrengersmozaïek samen met de andere waterbrengers. Bedrijven en winkels komen op de logomozaïek.

Maar nu eerst doneren op ons rekeningnr. ING IBAN BE83 3630 7317 4315 voor de waterput en uw foto (hoeft niet geknipt) doormailen naar:
waterbrenger@watafrik.org.

Alles begint ergens, soms met een druppel soms met een euro.

Omdat water een recht is.