Nieuwsbrief

   

Inschrijven

Klik op deze link

 

Nieuwsbrief juni

 

 

 

   

Barsha pomp

Een ideale pomp om kleine afstanden en hoogteverschillen te overbruggen is de Barsha pomp. Deze pomp haalt zijn energie uit het stromend water, dus geen elektriciteit of diesel nodig. Ideaal om iets hoger of verderaf gelegen velden te irrigeren. Er is wel stromend water nodig. Wil u hier meer over weten dan organiseren we bij voldoende interesse, in september een bijeenkomst (Engels). Meld u nu vrijblijvend aan op info@watafrik.org.
In een volgend nummer meer over de Ram Pomp.

Oazi cvba

U kan nog een aandeel nemen in de cvba OAZI. Deze gaat in Afrika sociale bedrijven oprichten waarbij drie doelen worden nagestreefd: duurzame werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking, een faire vergoeding voor de aandeelhouders en een duurzame ecologische impact. Een belegging met een risico maar maatschappelijk zeer waardevol. De pioniers (eerste 500 inschrijvingen) krijgen en pioniersaandeel met een vaste vergoeding van 5% per jaar. Een aandeel kost 100 euro maar een eerste inleg van 25 euro volstaat. Lees meer...


Vrijwilligerswerk

Watafrik heeft nog steeds vrijwilligers nodig. Van bestuurders tot medewerkers voor korte of sporadische taken. U maakt echt het verschil. Meld u dus nu aan. Kijk voor meer inlichtingen en vacatures op onze website.

Volg ons op facebook