logo Instagram

EEN SELECTIE VAN DE BOMEN

Hier vindt u een eerste lijst van bomen die in aanmerking komen voor aanplanting in de Sahel. De definitieve keuze wordt uiteraard bepaald door de ondergrond en de hoeveelheid beschikbaar grondwater.

U kan bijdragen voor een boom op het rek.nr. IBAN BE83 3630 7317 4315 van Watafrik.

In uw bijdrage zit ook de kost verwerkt voor irrigatie, onderhoud en eventuele her aanplanting.