Watafrik

Wat doet "Water voor Afrika" in een dorp ?
Alles begint bij water.
Indien geen permanente watervoorziening kan worden verzekerd,
heeft het weinig nut andere werkzaamheden uit te voeren.

Water en landbouw

Alles begint bij water. Permanent en gezond water kan slechts op grotere diepte gevonden worden.
Daarom boren we naar fossiel water. Dit is water dat in de duizenden voorbije jaren ingesijpeld is en zich door de eeuwen heen verzameld heeft. De aanwezigheid van water in deze regio is bijna gegarandeerd, alleen het debiet verschilt grotendeels. Er worden in een eerste fase geen waterleidingen aangelegd, wel is er dorpsdistributie met jerrycans. Waterleidingen zijn te duur en maken nu het water onbetaalbaar voor de bevolking.

Voordeel:
- door de nabijheid van water is de dagelijkse corvee van afstanden lopen voor een paar liter water voorbij
- fossiel water is zuiver en vrij van ziektekiemen en bestrijdt aldus ook TBC, de Guineaworm enz…
- fossiel water is permanent en laat continue landbouw toe, ook wanneer de regen uitblijft

Nadeel:
fossiel water wordt niet aangevuld en biedt naargelang de voorraad slechts een garantie voor 50 of 100 jaar. Ondertussen moeten er nieuwe technieken komen om het water te ontzilten.

Landbouw

Naargelang het waterdebiet worden er moestuinen aangelegd van 1 ha of meer. Deze moeten vanwege het loslopend vee omheind worden.

Een aparte waterput zorgt voor het water van de groentevelden en de waterbakken voor het vee.
De groentetuin wordt verdeeld in kleine percelen die toegewezen worden aan de dorpelingen. De bewerking, na het ploegen, gebeurt door de vrouwen.

Een derde van de opbrengst is voor persoonlijk gebruik, twee derde wordt verkocht, de helft van dit geld  is voor persoonlijk gebruik, de andere helft is voor de coöperatieve.
Er is assistentie van een landbouwadviseur.

Naast de groentetuinen heeft ieder dorp een graanveld van meerdere hectares. Het traditionele gewas is sorghum. Deze velden hebben geen extra bewatering maar zijn afhankelijk van de regenval. Grote kostenpost is hier ook de omheining.

Waterbedeling

Om het water gezond bij de consument te brengen en geen vervuiling door open transport te veroorzaken moeten er jerrycans zijn.
Een centrale wasplaats bespaart water, is een sociale ontmoetingsplaats en laat toe het water achteraf  te reinigen voor later gebruik voor bewatering van de fruitbomen.
Ieder gezin krijgt de verantwoordelijkheid over een aantal fruitbomen in de buurt van zijn huis. De besproeiing gebeurt zoveel mogelijk met afvalwater.

Infrastructuur

Op het plein worden een aantal lichtpunten aangebracht op zonne-energie.
Nu eindigt het sociale leven bij zonsondergang en kan er in de absolute duisternis niets meer gebeuren.
Een centrale koeleenheid bij de voorraadkamer van het dorp maakt het mogelijk zuivel en vlees langer te bewaren.

Ziekenzorg

Per agglomeratie van 5 à 10.000 inwoners moet er een “dispensarium“ opgericht worden waar een vroedvrouw aanwezig is. Zij verzorgt ook de eerstelijnshulp en doet het “voorsorteren” voor het bezoek van de dokter met de hospitaalwagen op de marktdagen.

Naast de vroedvrouw wordt het dispensarium aangevuld met een assistent die de ledenadministratie van het ziekenfonds, het ziekentransport, inentingen, apotheek en ook de minibank voor o.a. de coöperatie en de levensverzekering verzorgt.
Het ziekenfonds vergoedt in een eerste fase alles wat met zwangerschap te maken heeft, het doktersbezoek, de verzorging van infectieziektes en het verzorgen van letsels na ongevallen.

drinkbak voor het vee
Water voor Afrika