Watafrik
La Grande Muraille Verte
De grote groene muur
 

Om het oprukken van de Saharawoestijn tegen te houden heeft de Unesco in samenwerking met de Afrikaanse Unie het plan opgevat een groene muur op te trekken van Dakar tot Djibouti.
Dit bos van 15 km breed heeft vele functies.

Het houdt zoals gezegd de verwoestijning tegen, de bomen zijn economisch belangrijk voor het fruit, het bos is een schaduwplaats voor mens en dier en het is zeer belangrijk voor de waterhuishouding.
Belangrijk is ook de groeiende “agroforestry”: het verweven van bos en landbouw wat aan de rand van dit bos zeker zijn plaats vindt.

Water voor Afrika gaat in het kader hiervan zijn steentje bijdragen met de aanplant van een deel van het bos. Jaarlijks wordt hiervoor een specifieke actie georganiseerd.

Download hier de tekst in het Frans of Engels.

planten
Boytown Senegal La grande muraille verte Project
Water voor Afrika