Watafrik

Bomen voor Leven
10 miljoen bomen voor leven

Bomen in kweek

Water voor Afrika gaat in het kader van La Grande Muraille Verte van de Unesco en de Afrikaanse Unie in meerdere jaren 10 miljoen bomen planten.
Ieder jaar rond 15 oktober wordt hiervoor een actie op touw gezet via de Vlaamse scholen.

Hierbij zijn twee zaken van belang: enerzijds sensibiliseren en uitleggen waarom deze bossen van kapitaal belang zijn en anderzijds de nodige fondsen inzamelen.

Aan de jeugd wordt 2 dingen gevraagd: ten eerste, acties op touw zetten om interesse voor dit project op te wekken en ten tweede onze informatiepakket verkopen aan het grote publiek.

Deze acties in de scholen en op pleinen en markten worden overgelaten aan de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs.
De verkoop kan door alle leerlingen gedaan worden.

 

Water voor Afrika