Stop de opmars van de woestijn

Bomen voor Leven op de Senegaloever
In de ontwikkelingssamenwerking is de laatste jaren een verschuiving merkbaar van hulp naar het verschaffen van duurzame werkgelegenheid ter plaatse. Voor zover het geen verkapte budgetvermindering is, kan dit in veel gevallen toegejuicht worden.

Dit gaat naturlijk niet voor alles op want voor bijvoorbeeld openbare nutsvoorzieningen is dit minder evident en moet de gemeenschap ook bijspringen. Alleen heeft de gemeenschap ginder daar vaak de middelen niet voor.

Wij gaan dus nu werken, samen met u, aan een project dat niet alleen zelfbedruipend moet zijn maar ook in de regio een economische opleving moet teweeg brengen en blijvend een duurzame verbetering van de levenskwalitieit meebrengen.


In dit nieuwe kader ontwikkelt Watafrik het project Bomen voor Leven (Les Arbres de la Vie) met drie grote doelen voor ogen:

- Duurzame werkverschaffing met een leefbaar inkomen voor de
  plaatselijke bevolking
- Het stoppen van de verwoestijning
- Permanent gezond water en voedselvoorziening


Met dit project gaan we in Mauritanie op 100 hectare opbrengstbomen planten, van fruitbomen tot de gomboom. Dit wordt uitgevoerd door een plaatselijke coöperatieve die op sociaal-commerciële leest zal geschoeid zijn.

De financiering gebeurt voor 10 jaar door de Belgische cvba Oazi die hiervoor o.a. via crowdfunding de nodige fondsen zal inzamelen.

De bedrijfsvoering is in handen van de lokale vennootschap. Dit project wordt gerealiseerd in het grotere kader van de Grote Groene Muur van de Afrikaanse Unie.
Een project waarbij men in zijn oorspronkelijke vorm om de woestijn te stoppen, een bos van 15 km breed, van Dakar tot Djibouti wou aanleggen.
Nu gaat men naar lokale beplantingen, groene eilanden, die waar nodig, de woestijn een halt toeroepen.

Met de keuze voor fruitbomen wordt niet alleen de woestijn gestopt maar ook voor de deelnemers een inkomen gecreëerd door de verkoop en verwerking van het fruit.

In dit project realiseert Watafrik de watercomponent en heeft Watafrik de algemene leiding. Voor de bos en landbouwcomponent laten we ons bijstaan door de afdeling tropische landbouw van Vlaamse universiteiten.

Zie ook project Les Arbres de la Vie

Crowdfunding

De algemene leiding en de realisatie van de component water ligt bij Watafrik.

Wil u Watafrik steunen in de realisatie van het watergedeelte, met name de waterput en de opzet van de algemene leiding dan kan u dit via een donatie waarvoor wij u graag bedanken met een attentie.

Geschenk

Bij een deelname van 10 euro krijgt u een zakje zaad van tropische bomen
Bij een deelname van 20 euro krijgt u een zakje zaad en een boekje over fruit uit de Sahel
Bij een deelname van 50 euro krijgt u een zakje zaad, een boekje over fruit in de Sahel en een VIP uitnodiging voor een evenement van Watafrik.

Het beoogde doel is minimum 7.000 euro.

Reglement van deze crowdfunding.

AL OPGEHAALD € 1030
Nog minimum €5.970
NOG TE GAAN
TYPE DONATIE
MIN. GEWENSTE FINANCIERING € 7.000
MAX. GEWENSTE FINANCIERING € 25.000
DONEER NU
Aantal investeerders 17

 

Wil u liever een aandeel nemen in de venootschap OAZI cvba dan kan dit. U leest alles hierover op de pagina’s van OAZI. cvba OAZI investeert in de realisatie van dit project.

 

Laatste wijziging
26 november 2016